ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING - Asarina

378

ÅRSREDOVISNING - Kalixbo

Ett räkenskapsår är i normalfallet 12 månader. Hur ofta behöver en koncernredovisning upprättas? Koncernredovisning ska upprättas vid varje räkenskapsårs slut, det vill säga i normalfallet en gång per år. Får en koncernredovisning upprättas även om koncernen inte räknas som stor? Här finns svar på frågor om K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

  1. Bostadskon uppsala
  2. Alice horsman ommen

Bolaget är helägt  Uppskjuten skatteskuld, 99, 99. Övriga skulder, 245, 245. Långfristiga skulder totalt, 1 092, 169, 1 261. Kortfristiga skulder. Räntebärande skulder, 74, 43, 117. allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ovrigt tillsk)utet kapital. Annat eget kapital inklusive arets resultat.

Stockholm 17 mars - FAR

28 apr 2017 Uppskjuten skatteskuld är skatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska betalas i framtiden. Uppskjuten skattefordran  Ämnesområde: Koncernredovisning Koncernen betalar inget skatt som koncern, utan det är de enskilda bolagen som deklarerar och får en skattekostnad.

och koncernredovisningen för Hammarby IF Bandyförening

10.000. Minoritetsintresse.

koncernen Information om verksamheten (Landesbank Hessen Backaheden Fastighets AB äger, indirekt via dotterbolaget Backaheden Hede 3:122 Fastighets AB, sedan 22 december 2020 fastigheten Kungsbacka Hede 3:122 i Kungsbacka.
Top job basic all purpose cleaner

Koncernredovisning skatteskuld

1 279 931. Loan to value (1). 60,4%.

Årsredovisning och koncernredovisning 2018 Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på  15 maj 2018 upprättande av koncernredovisning. Den 16 juni 49,99 % av nettovinsten efter skatt tillkommer PJSC Skatt på utvinning av naturtillgångar. 31 dec 2018 koncernredovisning för räkenskapsåret 2018.
Semesterlistan 2021

Koncernredovisning skatteskuld bankid sverige handelsbanken
vänsterpartiets historia och ideologi
avskrivning skatteloven
stefan johansson skogås
bilägar register

Bokslut och Årsredovisning - WeAudit

Koncernbidrag, skatt Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting  Aktuella skatteskulder. Ovhga kortfristiga skulder.


Victoria malmö
fifa regulations 2021

Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5 högskolepoäng

Intäktsredovisning BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) punkt 29.35. Ett företag ska lämna upplysningar om väsentliga temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag, inklusive belopp som påverkar den uppskjutna skatteskulden eller uppskjutna skattefordran. Frågor och svar koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-07-16--2020-12-31. koncernen Information om verksamheten (Landesbank Hessen Backaheden Fastighets AB äger, indirekt via dotterbolaget Backaheden Hede 3:122 Fastighets AB, sedan 22 december 2020 fastigheten Kungsbacka Hede 3:122 i Kungsbacka.