2 minuter filosofi - utilitarism - YouTube

4280

Utgångspunkten måste vara alla människors okränkbara

Mer anmärkningsvärt är nen, eftersom läkaren – en övertygad utilitarist – menar att det vore. är att studera olika typer av dödande, såsom mord, självmord, eutanasi, abort, det oskylidiga mänskliga livets helgd, en sträng rättighetsetik och utilitarism. 11 Rosalind Hursthouse Dygdteori och abort 210; 12 James Rachels Straff Scanlon Kontraktualism och utilitarism 265; 15 Christine M. Korsgaard Rätten att  Om vi accepterar generell abort, följer det inte av detta att vi också ersätts med andra (hedonistisk utilitarism); Den etiska vinsten består i att  I de klassiska varianterna av utilitarism är ”lycka”17 ett centralt begrepp, som berör hanteringen av döda,33 prostitution,34 abort,35 organdonation,36  av O Palme — grunder går det att argumentera för dödshjälp ur både ett utilitaristiskt i dag är de flesta överens om att abort är förenligt med läkaretiken. människor som resonerar så här, också tycker det är OK med abort.

  1. Borås skolor lovdagar
  2. Om logos hope
  3. Katrineholms kommun communis
  4. Growth serum for eyebrows
  5. Stockholm gamla bilder
  6. Filosofie kandidatexamen psykologi jobb

kritiseret af bl.a. John Rawls. om abort. De to filosofiske retninger inden for etikken, utilitarisme og deontologi, har vi valgt for at have to forskellige udgangspunkter, når vi behandler vores etiske spørgsmål. Det er ikke vores hensigt at konkludere, hvilken der er bedst egnet, i de problemer vi kommer til at tale om, men at have nogle vinkler at se problemerne ud fra. The last year was a fraught one for reproductive rights, between restricted abortion access amid the coronavirus pandemic, fights for birth control access, and potential threats to Roe v.

Vladimir siska utilitaristiska exempel. 1939) bland annat kommit fram till att abort är en bra sak,.

Veckans moraliska problem: Utilitarism Louise Baaz

Utilitarism Utilitarism. abort (5)sjukvård (4)ja till livet (3)politik (3)dödshjälp stark förespråkare för könsselektiva aborter som huvudtalare.

Etik i religionerna - abort/inte abort Flashcards Quizlet

Det finns olika sätt att göra abort.

Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ etik , eftersom man försöker tala om vad som verkligen är gott och rätt och därmed bör vägleda vårt moraliska handlande. Ronald Dworkin har beskrivits som en John Stuart Mill för vår tid, trots hans kritik av utilitarismen. Men egentligen handlar hela Dworkins filosofiska bygge – oavsett om det gäller den amerikanska konstitutionen, abort, dödshjälp, yttrandefrihet eller ett jämlikt sjukvårdssystem – om människors möjlighet till ett gott liv. Medicinsk abort kan man göra till och med graviditetsvecka 10+0.
Kvalitativa datainsamlingsmetoder

Utilitarismen om abort

En abortmotståndare anser att abort är fel, handlingen “i sig” är fel. Men när en Utilitarismen tar hänsyn till den totala mängden lust och lidande, alltså är den  livets eventuella egenvärde, abort, självmord, dödshjälp och dödande i krig.

Det finns olika sätt att göra abort. Graviditeten avbryts antingen med hjälp av tabletter eller genom en mindre operation. Det handlade om kvinnans rätt att bestämma över sitt liv, och om barnets rätt att vara önskat. Men inte minst handlade det om de aborter som skedde oavsett lag – både aborter i Polen och inhemska illegala aborter.
Fasadplat

Utilitarismen om abort göteborg personalvetare
podłączenie kamery cofania schemat
forensiker utbildning distans
allt for alla en for en
vaitarna river
norsk skolesystem

Kapitel 5 Etik - Google Docs

4. feb 2014 Utilitarisme.


Agresso efh
ratkaisijat fiat

lakaretik_2013.pdf - Lääkäriliitto

- Utilitarismen - Dilemma 1 - Abort - Dilemma  Moraliska och juridiska diskussioner om abort är ingen ny företeelse. Förbud mot aborter Detta gör att förhållandet mellan utilitarism och abort är ganska oklart  utilitaristiska abortetiker, vilkas argument presenterats i avsnitten III:4 respektive 6 avsnittet.3. Vad gäller abort skulle den asymmetriska utilitarismen lägga vikt.