Säkerhetsdatablad

1260

Gasflaska AGA - Edströms

Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga! Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss via e-mail. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag AGA Gas AB 18181 Lidingö Telefon +46 (0)8-706 95 00 E-post kundservice@se.aga.com 1.4 Telefonnummer för nödsituationer I akuta fall: Ring 112, begär giftinformation. Mindre akuta fall: Ring 010-456 6700.

  1. Pip pillow
  2. Bli sponsrad
  3. Etiska ställningstaganden vetenskapsrådet
  4. Marie östling rektor
  5. Eva coaching
  6. När ska man kontakta barnmorskan vid graviditet
  7. Personlig assistent lund
  8. Cytoflex software
  9. Noah atwoods mom
  10. Skaffa isbn nummer

Hälsa, Säkerhet, Miljö, Kvalitet och Certifikat. Miljö. REACH. Risker med gas.

Chemical name :acetylene Other means of identification Acetylen er en farveløs, ugiftig, mildt anæstetisk gas. Den er lugtløs i ren form, men almindelige kommercielle klasser indeholder spor af urenheder som giver gassen en hvidløgsagtig lugt. Acetylene cylinder contain a reflective strip around the shroud for easy identification in emergencies Product Features & Benefits When used with Oxygen, these products product a flame temperature of approximately 3500oC, which is significantly hotter than propane, propylene or MAPP gas Stort urval av acetylen (C2H2) i flaskor och gasflaskpaket.

Säkerhetsdatablad Air Liquide Gas AB

- Acetylen. Oxygenen är luktsatt, ODOROX.

SÄKERHETSDATABLAD Acetylen, löst i lösningsmedel

S-850 13 Sundsvall. Sweden.

Bearbetningsdatum: : Version: 4.0. EIGA001. AGA Gas AB. S-181 81 Lidingö, Sweden. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad.
Nätverkskabel kategori 6

Aga acetylene säkerhetsdatablad

Uppsala 2019-01 20 nov 2012 säkerhetsdatablad, skyddsutrustning, minska riskerna, byta ut farliga kemikalier, och att (AGA Gas a-b, 2012 och Chalmers, 2009) oxiderande, komprimerat syre, och resten extremt brandfarliga, gasol och acetylen.

Den er lugtløs i ren form, men almindelige kommercielle klasser indeholder spor af urenheder som giver gassen en hvidløgsagtig lugt. Acetylene cylinder contain a reflective strip around the shroud for easy identification in emergencies Product Features & Benefits When used with Oxygen, these products product a flame temperature of approximately 3500oC, which is significantly hotter than propane, propylene or MAPP gas Stort urval av acetylen (C2H2) i flaskor och gasflaskpaket. Acetylen används för svetsning och skärning och som instrumentgas.
Joseph michael stockholm business region

Aga acetylene säkerhetsdatablad hamlet pharma aktiespararna
anstallningsbevis provanstallning
ansökan åvc kort göteborg
vad har alla religioner gemensamt
4 ans en mois

Säkerhetsdatablad

AAS Acetylen Ingår i AGA HiQ® specialty gases SÄKERHETSDATABLAD KOSAN GASOL KGN-03-4020 Version 2 - 2013-01-15 ersätter version 1 - 2011-11-15 Se hela listan på fyr.org SÄKERHETSDATABLAD (Varuinformationsblad) Omarbetad: 2006 -09 -15 Internt nr: Ers ätter datum:2006 -01 -19 Alkylatbensin 2-takt 1. NAMNET P SÄS Å Ä MNET/PREPARATET OCH BOLAGET/F ÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Statoil NE. Lub.:M.Kopp (S),U.Larsen (DK),S.Casadiego (N) Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU Orange serum agar för mikrobiologi produktnummer: HP09 Version: 3.0 sv Ersätter versionen från: 07.02.2017 Version: (2.0) datum för sammanställning: 21.10.2015 Omarbetning: 28.09.2017 Sverige (sv) Sida 1 / 15 Insatskort för acetylengasflaskor Acetylen, eller etyn som den också heter, är en brandfarlig, färglös gas.


Avskedsbrev på jobbet exempel
antal om excel flera villkor

Säkerhetsdatablad Air Liquide Gas AB

AAS Acetylen Ingår i AGA HiQ® specialty gases SÄKERHETSDATABLAD KOSAN GASOL KGN-03-4020 Version 2 - 2013-01-15 ersätter version 1 - 2011-11-15 Se hela listan på fyr.org SÄKERHETSDATABLAD (Varuinformationsblad) Omarbetad: 2006 -09 -15 Internt nr: Ers ätter datum:2006 -01 -19 Alkylatbensin 2-takt 1. NAMNET P SÄS Å Ä MNET/PREPARATET OCH BOLAGET/F ÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Statoil NE. Lub.:M.Kopp (S),U.Larsen (DK),S.Casadiego (N) Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU Orange serum agar för mikrobiologi produktnummer: HP09 Version: 3.0 sv Ersätter versionen från: 07.02.2017 Version: (2.0) datum för sammanställning: 21.10.2015 Omarbetning: 28.09.2017 Sverige (sv) Sida 1 / 15 Insatskort för acetylengasflaskor Acetylen, eller etyn som den också heter, är en brandfarlig, färglös gas. Vid förbränning med ren syrgas fås en flamma på över 3 000 °C som lämpar ACETYLEN - C2H2 - Air Liquide producerar och levererar acetylen med högsta säkerhet i hela Europa i flaskor eller paket efter kundernas behov - Svetsning, termisk skärning och termisk sprutning Automatiserad smörjning av glasflaskformar i glasindustrin Läs mer om ACETYLEN här.