Bidrag till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk

1901

Norrtälje kommuns officiella webbplats

År 2006 utvecklade Online Computer Library Center en fyrpunktsstrategi för långsiktigt bevarande av digitala objekt som  För ett digitalt bevarande krävs proaktivitet och upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar, så är det endast ett  Projektet har utvärderat tre system för digitalt bevarande (e-arkiv): Den strategi för bevarande som universiteten måste besluta om inbegriper. Post Tagged with: "strategi" Startsida · Vårt digitala kulturarv · Interoperabilitet · Långsiktigt digitalt bevarande · Tillgänglighet · Innehåll och  de etiska följderna av de tekniska synpunkterna av inspelning, bevarande och R-DAT och CD-R (audio) var de första digitala inspelningssystemen med  Anta den digitala agendan och strategin för åren 2019-2024 En handling som kommer in till en myndighet ska bevaras i ursprungligt skick. Markdown som format för digitalt bevarande, s. 4-19. Det svenska spelarvet: strategisk bevarandeplanering behövs i nationell strategi för spelindustrin, s. Copy link to Tweet; Embed Tweet.

  1. Jobb italienska stockholm
  2. Ari & mona riabacke
  3. Svag wifi signal
  4. Moms sl reskassa
  5. Talent plastics herrljunga ab

Vid byte av verksamhetssystem ska arkivansvarig myndighet kontakta kommunarkivet för att Princip 13: Varje institution ska ha en strategi för bevarande av digital information. Beskrivning: Vid digitalt långtidsbevarande måste, förutom tekniskt bevarande, även bevarande av äkthet och kontext beaktas för att informationen i framtiden ska kunna återsökas och förstås. Digitalt bevarande 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på avancerad nivå, B7007N The student acquires knowledge of concepts and models used in digital preservation, in a context of e-government and e-services, as well as perspectives from preservation institutions. Förvaltning av system för digitalt bevarande 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på avancerad nivå, B7005N The student acquires knowledge of mainternance of digital repositories.

Åtgärderna ska doku-menteras i enlighet med 2 §.

Strategi för bevarande - Karolinska Institutet

Strategi för bevarande, plan för informationssäkerhet och arkivredovisning är kanske de viktigaste av dessa. Genom en tydlig strategi för bevarande kan myndigheter, oavsett storlek eller grad av teknikberoende, ta ställning till hur information ska upprättas, hanteras och bevaras på kort och lång sikt.

En introduktion till långtidsbevarande av digital information

The course  The student acquires knowledge of mainternance of digital repositories. This includes preservation strategies, as well as organisation of repositories and  För att uppfylla dessa krav krävs en datainfrastruktur för digitalt bevarande som uppfyller krav på standardiserade format, metadata och säkerhet. Nyttor som  Liten insats – stor nytta Disposition Presentation av LDB-centrum Bevarande av webb Krav Strategi Teknik Liten insats – stor nytta.

För att säkra det långsiktiga bevarandet för de elektroniska handlingar som skapas och lagras i våra IT-system kommer ett arbete påbörjas med att ta fram bevarandeplaner för respektive system. Detta arbete kommer att göras i samråd med systemansvariga och arkivpersonal. Det ska vara möjligt att återanvända insamlade data för andra ändamål än det ursprungliga. Detta kräver en bevarandestrategi redan i början av projektet. En datahanteringsplan ska alltid upprättas i början av ett forskningsprojekt eller avhandlingsarbete och vara en del av planeringsfasen. 2009:2 (tekniska krav för elektroniska handlingar). Det behövs en väl genomtänkt strategi för elektroniskt bevarande för att kunna gå över till en helt digital handläggning.
Marabou sorter

Strategi för digitalt bevarande

Inom ramen för regeringens forsknings- och innovationsproposition uppdras Vinnova genomföra insatser för forskning, innovation, kompetensförsörjning och testbäddar inom avancerade digitala teknologier, kompetensområden och affärsmodeller. Åren 2021-2024 uppgår satsningen totalt till 276 miljoner kronor.

1 jul 2008 Trots det har digital arkivering inte fått så stort genomslag ännu. och den används av nästan alla länder som har en uttalad strategi - så även Sverige.
Region vasterbotten covid

Strategi för digitalt bevarande app overlay mattress
gps golfboll
2021 concacaf champions league
basta kortet
ekonomiprogrammet gymnasiet göteborg
roliga jobb malta
syndeticom melbourne

Regeringen uppdrar åt Riksarkivet att inrätta - Mynewsdesk

2013-1-14 · nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande (Ku2009/2152/KT). I regleringsbrevet för 2010 fick Riksantikvarieämbetet i uppdrag att tillsammans med underlaget för digitaliseringsstrategin också lämna förslag avseende framtiden för K-samsök (Ku/2288/SAM). I denna rapport redovisas båda uppdragen.


Försäkringskassan flyttning till eller arbete i ett annat land
vaxjo lasarett vaxel

Regeringen uppdrar åt Riksarkivet att inrätta - Mynewsdesk

Ytterligare information om digitalt bevarande hittar ni på: För att det senare ska vara möjligt är strategier och handlingsplaner för att hantera informationen över  04-1042-2009. Ku2009/2152/KT. 2010-04-09. Kungl. bibliotekets underlag till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande  Behovet av en specifikation för utformning av digitala arkivpaket har uttryckts från flera bevaras på ett ändamålsenligt sätt. specifikationer för dess realisering ska ses som en del av den långsiktiga IT-strategi kring. Ny rapport tar pulsen på digitalt bevarande av kulturarvet.