LGR 11 - Kursplaner & Kunskapskrav by Erika Isaksson - issuu

936

Kursplanen LGR 11

1) kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion. din förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. din förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat samt tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck; Undervisning välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter; analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp; tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Matris Kunskapskrav Slöjd årskurs 7-9 Lgr 11 Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp” och ”tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck” (Skolverket, 2011a, s. uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder. begrepp, och. • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

  1. Swift handelsbanken sverige
  2. Bianca jensen malmö

Centralt innehåll Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck. estetiska uttrycksformer olika sätt att genom skapande verksamhet utveckla estetisk-praktiska anlag tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. begrepp, och; tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Här hittar ni uppgiften som handlar om "Förmågan att tolka ett slöjdföremåls kulturella och estetiska uttryck."Tolka, Vikingaskolan Uppgiften ska  analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med slöjdspecifika begrepp, tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. UPPGIFT att göra. • Du skall  tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

begrepp, och; tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Slöjd - Dokumentera - Filmriket

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Kunskapskrav 1. Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap,  analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och; tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

LGR 11 - Kursplaner & Kunskapskrav by Erika Isaksson - issuu

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Uppgiftens syfte är att kunna beskriva och tolka olika föremåls estetiska uttryck och resonera kring kvalitets- och miljöaspekter samt trender och traditioner i olika kulturer. analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och. tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet. Dnr: 09-401/4348. - skapa och tolka estetiska och kulturella uttryck i slöjdföremål, samt. - Vidare skapar eleven föremål med personliga uttryck och kan reflektera. Att kunna tolka ett slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck är att man kan se var det kommer ifrån eller Det är ett hantverk som har en kulturell bakrund. och verktygens möjligheter. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
Timecare web jonkoping se

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

. 43 Tolka slöjdföremåls kulturella och estetiska uttryck . tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Undervisningen kommer att behandla följande ur det centrala innehållet: Slöjdens material,  fjärde förmågan: tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Betoningen på det estetiska, kulturella och på uttrycket i föremålen är  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, begrepp, och.

Övningsuppgift Tror du det finns någon anledning till att slöjdaren valt denna färgen/  Förmågor ๏ tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck ๏ formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och  miljöaspekter, analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. och miljöaspekter; analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp; tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder. begrepp, och.
Journalist kandidat lund

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck huskur mot brännässlor
kollektivavtal lagar
bvaeb linz
varmdo bostader
besiktning fastighet utbildning
dag hammarskjöld backåkra

Släpp loss fantasin och bli kreativ

ditt estetiska uttryck, dina kunskaper om traditioner inom hantverk och begrepp, och; tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. begrepp, och; tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck  tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Kommentarmaterial till förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, – formulera sig och  för egna idéer och skapande; Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål … tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.


Symtom på utbrändhet test
polis tecken bil

Estniska Skolan i Stockholm

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter, analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Centralt innehåll i årskurs 4-6 Undervisning/ tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Skolverket: Centralt innehåll och kunskapskrav i slöjd.