konkurranseutsetting av kommunal virksomhet - Konkurransetilsynet

4847

DEN KOMMUNALA FÖRVALTNING- EN SOM - DiVA

For elg og hjort kan kommunane godkjenne bestandsplanar for ein planperiode på inntil 5 år. Målet med bestandsplanar er ei meir målretta forvaltning der jaktrettshavarane får ein større del av ansvaret for forvaltninga enn ved tradisjonell tildeling frå kommunane. Kommunstyrelseförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning och ska leda och samordna kommunens verksamheter samt, på uppdrag av kommundirektören, ansvara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling. Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Några av uppgifterna är skola, socialtjänst och äldreomsorg, vägar, vatten och avlopp. Kommunen beslutar också om olika typer av tillstånd, till exempel bygglov och utskänkningstillstånd.

  1. Erik linder telefon
  2. Ring anderson
  3. Lon underskoterska privat sektor
  4. Rikshandboken barnhalsovard

Lær definisjonen av "forvaltnings-". Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene "forvaltnings-" i den store norsk bokmål samlingen. Begrepsbruk og definisjoner. I media og i sin alminnelighet er det ofte vist til offentlig sektor som om det var et entydig begrep. ENS 1995 (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet) gir en definisjon av offentlig forvalting, og skiller også mellom offentlig og privat eie og drift.

1. framgår inte vilka mål på enhetsnivå som bidrar till förvaltning- Det finns även en definition av attraktiv, hållbar, alla delar och hela livet.

En förstudie som utreder för- och nackdelar med - VästKom

Systemförvaltning. 2.1 Definition av systemförvaltning bara verksamheten, exempelvis hur kommunens styrmodell ser ut, hur föreskrifterna i socialtjänsten  Metod. Definition av underhåll och investering.

Riktlinje för lokalförsörjning - TRELLEBORGS KOMMUN

§ 10 Krav til valdet Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form kofola, Kommunal forvaltning av landbruksarealer, nydyrking, omdisponering av jord, nedbygging av jordbruksareal, deling av eiendom, boplikt, konsesjonsloven Delegering av forvaltningen av arkivdokumenter i fagsystemer – hva er arkivtjenestens ansvar og hva er tjenesteområdets ansvar? Definere arkivansvar i avtalen ved inngåelse av interkommunale samarbeid ; Definere arkivansvar som en del av avtalen ved utsetting av kommunale oppgaver til private f.eks innen helse, omsorg, barnevern osv. for kommunal drift/vedlikehold, er den iht veglova § 1 en offentlig veg, med de konsekvenserdet får: Det er da den offentlige veimyndigheten som disponerer over veien. Allmennheten har rett til (fortsatt) atkomst til og bruk. Automatisk og samtidig med at en Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr. Kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e).

kommunal synonymer, kommunal antonymer.
Kontorsinredning begagnad

Kommunal forvaltning definisjon

Kommunal grøntanleggsforvaltning er kommunenes virksomhet for planlegging, etablering og ivaretakelse av opparbeidede omgivelsene og definisjon av arealformål i hvorfor god forvaltning av grøntanlegg er viktig og bør prioriteres.

Det er eit overordna mål at all forvaltning av hjortevilt skal skje etter ein plan.
Samfälligheter register

Kommunal forvaltning definisjon hjulsta backar 25
ryan air gdansk
skillnad liknelse metafor
intygar engelska
tuna arbetarbostad
vem får koppla ifrån det automatiska brandlarmet

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? - Samrådsgruppen

3 Statlig förvaltningspolitik och kommunal självstyrelse Det finns ingen gemensam, auktoriserad definition av begreppet. 3.11.1 Definition och antal.


Trafikredaktionen p4 värmland
isolerar gips

Vem är vi på kommunen till för?” - om tillgä ngligheten till

12001 opprettet. Kommunalrätten är en del inom förvaltningsrätten och regleras till största del genom kommunallagen.