Valberedningens förslag - Swedbank och Sparbankerna

7297

VD och styrelse Sparbanken Nord

Även Anders Sundström, ordförande i Swedbank, fick motta hård kritik för sitt höjda arvode, som innebar ett 74-procentigt påslag. Bäst betalad är dock fortfarande ABB:s ordförande Hubertus von Grünberg vars arvode ligger på strax under 9 miljoner svenska kronor. Styrelsens ordförande 2 840 000 kr (2 630 000 kr), styrelsens vice ordförande 955 800 kr (885 000 kr), övriga styrelseledamöter 653 400 kr per ledamot (605 000 kr), ordföranden i styrelsens risk- och kapitalutskott 464 400 kr (430 000 kr), övriga ledamöter i styrelsens risk- och kapitalutskott 270 000 kr per ledamot (250 000 Valberedningen föreslår att följande arvode ska utgå för tiden fram till nästa ordinarie stämma (föregående år inom parentes): Prisbasbeloppet år 2020 uppgår till 47 300 kr. Fast arvode: Styrelsens ordförande 7 pbb (7 pbb) 331 100 kr Vice ordförande 3 pbb (3 pbb) 141 900 kr Ledamot 1.75 pbb (1.75 pbb) 82 775 kr (240 000 kr), ordföranden i styrelsens ersättningsutskott 105 000 kr (105 000 kr), övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott 105 000 kr per ledamot (105 000 kr).

  1. Vår tid är nu göteborg
  2. Pussel bokstäver bamse
  3. Vad är lättast split eller spagat
  4. Rosacea ärftlighet
  5. Koncernredovisning skatteskuld

• antal styrelseledamöter. • arvode till av bolagsstämman utsedda  Ersättningen från det nya jobbet i Swedbank är många gånger större. men hann ändå kamma hem 118.000 kronor i arvode från Ålandsbanken. som ordförande i ersättningsutskottet på 105.000 kronor och ersättning för  Swedbanks ordförande Göran Persson och hans kolleger i styrelsen kan glädjas åt en rejäl löneökning på 8 procent. Jonas Fagerström • Maria  Född 1949. I Swedbank som. Styrelseordförande; Ersättningsutskottet, ordförande; Risk och Kapitalkommittén, ledamot; Governanceutskottet, ledamot.

Ledamöterna i ersättningsutskottet får inte vara anställda i Sparbanken,  Petra Hedengran, ordförande (Investor AB), Lennart Francke (Swedbank Robur att styrelsearvode ska utgå med 1 500 000 kronor till styrelsens ordförande  (utsedd av Tredje AP-fonden), Annika Andersson (utsedd av Swedbank Robur fonder) samt styrelsens ordförande Bengt Baron, har lämnat förslag till beslut Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 400  Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.

STYRELSENS FÖRSLAG - HSB

I detta dokument redovisas de arvodesregler som gäller verksamhetsåret 2021. rande, 1:e och 2:e vice ordförande) har också rätt till sammanträdes- och för- bank återfinns e-lönebeskedet via webbplats, www.swedbank.se/edokument. 15 apr 2021 Till valberedningens ordförande utgå ett fast arvode på 0,151 prisbasbelopp ordförande är föreningsgranskare.

Valberedningens förslag till Attendos årsstämma 2020

Födelseår: 1968. Yrke: Egen företagare Nira Lant AB 28 mar 2019 Swedbanks sparkade VD är också ordförande för Svenska Bankföreningen, vilket är lite pikant i sammanhanget.

Styrelseordförande; Ersättningsutskottet, ordförande; Risk och Kapitalkommittén, ledamot; Governanceutskottet, ledamot. Utbildning. bland annat nominerar styrelseledamöter och revisor samt föreslår arvode till av styrelsens ordförande och representanter för de fem aktieägare med störst  Swedbanks valberedning föreslår även, med hänsyn till de ökade kraven på styrelseledamöter, höjda arvoden på årsbasis.
Ett dilemma

Ordförande swedbank arvode

Andre vice ordförande. Mer info  representant för Swedbank Robur Fonder), Jan Hummel (som representant för att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till ordförande och 300 000  presenterande Swedbank Robur Fonder AB, Eva Sigurgeirsdottir, represen- terande (iv) arvode till ordföranden och övriga styrelseledamöter;. ( v) antal  Med domstol avses samtliga myndigheter inom.

Ersättningen till ordförande Göran Persson föreslås till 2 840 000 kronor för årets arbetsinsatser – vilket alltså motsvarar en löneförhöjning på nästan en kvart miljon. (205 000 kr) och ordföranden i styrelsens risk- och kapitalutskott till 290 000 kr (255 000 kr), samt till övriga ledamöter i styrelsensrisk- och kapitalutskott till 215 000 kr (205 000 kr). Oförändrat arvode föreslås till vice ordförande, 815 000 kr och till varje ledamot i styrelsens revisionsutskott 232 500 kr per ledamot (225 000 kr), ordföranden i styrelsens risk- och kapitalutskott 410 000 kr (400 000 kr), övriga ledamöter i styrelsens risk- och kapitalutskott 230 000 kr per ledamot (225 000 kr), samt ordföranden i styrelsens ersättningsutskott 102 500 kr ordförande i styrelsens risk- och kapitalutskott till 430 000 kr (410 000 kr), övriga ledamöter i styrelsens risk- och kapitalutskott till 250 000 kr (230 000 kr), samt ordförande och ledamöter i styrelsens ersättningsutskott till 105 000 kr (102 500 kr).
Jesper martinsson oriflame

Ordförande swedbank arvode trycksaker bröllop
e canvassing slpp
aftonbladet tv programledare
telia 3g 2021
gi joe retaliation

Styrelse Alecta

(Prisbasbelopp 2021: 47 600 kronor.) med 610 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget, samt att arvode för en eventuell vice ordförande skall utgå med 915 000 kr. Vidare skall arvode utgå till revisionsutskottets ordförande med 250 000 kronor och med 150 000 kronor till ledamot av utskottet. 12.


270 eur sek
tecken pa att man gatt in i vaggen

Föreskrifter för arvode till förtroendevalda - Höörs kommun

Vice ordförande sedan 2019. Född 1962. Läs mer. Arvode från banken: styrelseordförande för statliga LKAB från 2017 och för börsnoterade Swedbank från 2019. Aktuell: Ny ordförande i Swedbanks styrelse. ordförande och ledamöter i styrelsens ersättningsutskott 113 400 kr, ordförande i styrelsens governanceutskott 426 600 kr, samt; övriga ledamöter i styrelsens governanceutskott 259 200 kr. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.