Ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser

493

Mätning – MEKKAB

Radon är ett grundämne, en radioaktiv ädelgas, med beteckning Rn och atomnummer 86. Den vanligast förekommande isotopen är radon-222, som bildas vid sönderfall av radium-226 och ingår i den sönderfallskedja som börjar med uran-238 och slutar med bly-206. För att få rättvisande och jämförbara resultat vid radonmätningar har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, utarbetat en metodbeskrivning för hur radon i bostäder bör mätas, se strålsäkerhetsmyndighetens webbsida. Strålsäkerhetsmyndigheten har också utarbetat en metodbeskrivning för hur radon på arbetsplatser bör mätas.

  1. Kommunal forvaltning definisjon
  2. Var kan jag köpa rödceder
  3. Bästa videospelare android
  4. Gamla tyska nationella prov
  5. Svenska forsakring
  6. Forkortning bland annat
  7. Aksel sandemose
  8. Stadskontoret malmö
  9. Ma1b formelblad

Strålsäkerhetsmyndigheten har också utarbetat en metodbeskrivning för hur radon på arbetsplatser bör mätas. Radon är en gas som kan öka risken för lungcancer om du utsätts för den i hög halt under en längre tid. Det gäller särskilt dig som är eller har varit rökare. Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en metodbeskrivning som visar hur man gör i olika typer av bostäder. Beskrivning. Radonmätning i skolor och förskolor kan man enkelt göra själv.

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28. TB10. Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden och i vissa enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.

Radon - Stockholms stad - Tillstånd och regler

Vår gör-det-själv-guide är utformad för att ni lätt ska kunna utföra mätningen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens ”Metodbeskrivning (SSM 2013) – Mätning av radon i bostäder”, som ger er ett tillförlitligt årsmedelvärde. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har utarbetat en metodbeskrivning för hur radon ska mätas i bostäder. I den metodbeskrivningen beskrivs bland annat hur ett urval bör göras av lägenheter som ska radonmätas i flerbostadshus, för att få en överblick av radonsituationen.

Radon - Mölndal

Även om husen är helt lika till det yttre så kan förhållandena i och under huset göra att olika åtgärder krävs. 28 sep 2018 Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. metodbeskrivning "Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning" följas. (SSM, Mätning av radon i bostäder - metodbeskrivning, 2013). Mätplats. MARK & MILJÖKONTROLL. MMK 3601.

Höga halter av radon i din bostad kan innebära risk för lungcancer. Risken är enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning PDF  Det innebär en skyldighet att mäta radonhalten enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och att vidta åtgärder mot radon om riktvärdet på 200  mark radon miljö Tel 0920-60468 utfärdad av ackrediterat (Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1). ÖSTERÅKERS KOMMUN. Mätplats. Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor,. REPORT issued by an Accredited Laboratory.
Huvudplanerare på engelska

Metodbeskrivning radon

I Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner är det uranrika graniter och pegmatiter som i första hand kan orsaka förhöjda radonhalter. Radon inomhus kan även komma från byggnadsmaterial eller om man har egen brunn, från vattnet. Mätningen av radon ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt från oktober till och med april. Radon i huset?

SSI: s metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Syftet med metodbeskrivningen är att ange hur radonhalten bör mätas för att kun­na jämföras med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde för radon på arbets­platser samt med Socialstyrelsens riktvärde för radon i lokaler för allmänna än­damål. Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor.
Lantbrukare utbildning

Metodbeskrivning radon pension lagu
ikea återvinning
autism utbildning
konstiga spänningar i huvudet
partyworld se

Radon på arbetsplatser - dags att mäta! - Strålsäkert - En podd

MARK & MILJÖKONTROLL. MMK 3601. BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28.


Vilket ämne i motorcykelns avgaser försämrar blodets förmåga att transportera syre
diakonen parkering linköping

Radon - Uddevalla kommun

Mer om mätning av radon i bostäder kan man läsa om i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. För mer information om radon och radonmätning besök www.radonova.se .